premierimobiliare.ro

Programul Noua Casă 2024

Cu toate că Guvernul nu a dezvăluit încă sumele alocate pentru 2024 și nici condițiile exacte pentru obținerea creditelor garantate de stat, se așteaptă ca primele informații privind actualizările să vină în curând.

Programul nou acasă 2024 va include, de asemenea, procente diferite de garantare, în funcție de categoria de locuință dorită.

Programul Noua Casă: ce locuințe se pot cumpăra

Beneficiarii pot achizitiona în cadrul programului următoarele tipuri de locuințe:

 • locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
 • locuinţe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
 • alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Garanțiile acordate în cadrul programului sunt garanții în numele și în cont stat, iar procentul de garantare se aplică în funcție de categoria de locuință.

Câți bani se dau prin programul Noua Casă

Finanțarea se acordă în lei, iar plafoanele maxime ale garanțiilor sunt următoarele:

 • Garanție în nume și cont stat de până la 60% pentru creditele pentru locuințe noi, de până la 140.000 de mii de euro. Avansul solicitat beneficiarului în cazul acestor credite este de 15%;
 • Garanție în nume și cont stat de până la 50% pentru credite pentru locuințe noi de până la 70.000 de euro. Avansul solicitat beneficiarului în cazul acestor credite este de 5%;
 • Garanție în nume și cont stat de până la 50% pentru credite pentru locuințe vechi de până la 70.000 euro. Avansul solicitat beneficiarului în cazul acestor credite este de 5%.

Astfel, pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 de euro, valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de 66.500 euro, avansul solicitat fiind de 5% (3.500 de euro).

Pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 de lei, valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de 119.000 de euro, avansul solicitat fiind de 15% (21.000 de euro).

Programul Noua Casă: condiții de eligibilitate

Beneficiarii programului pot fi persoane fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;
 • achiziționează în cadrul programului o singură locuință, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legi;
 • are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Documente necesare

După aprobarea finanțării, banca, transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM și atașează în aplicație următoarele documente:

 • Solicitare de garantare / solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare și promisiunea de garantare dacă este cazul;
 • Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, din copie certificată;
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
 • Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu data certă;
 • Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitării de garantare;
 • Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficiența energetică;
 • În cazul acordării unei promisiuni de garantare se atașează și promisiunea unilaterală de creditare emisă de către bancă;
 • În cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul programului și pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

Compania imobiliara Premier vine în întâmpinarea celor interesați cu oferte speciale pe Zona de Sud ( Sector 4 si Popești-Leordeni), în special imobile ce se încadrează în plafonul de 70.000 euro și avans minim de 3.500 euro

Lasă un comentariu